Lektura

 

ŠTO?

Naši prijevodi uvijek prolaze lekturu i korekturu. Međutim, provjeravamo i gotove prijevode drugih prevoditelja.

Zatreba li vam još jedan par očiju za osjetljiv prijevod ili tekst pripremate za objavu ili tisak, rado ćemo vam pomoći.

KAKO?

Svaki dokument provjeravamo dvaput, a prijedloge jezičnih rješenja bilježimo alatom za praćenje promjena u programu za uređivanje teksta (Microsoft Office – Word, Libre Office – Writer i sl.)

Podržavamo većinu dokumenata kao i slika, internetskih stranica, titlova, prijepisa, prezentacija, animacija itd.

GDJE?

Za besplatnu ponudu ← kliknite.