Konsekutivni prijevod

 

ŠTO? KAKO? GDJE?

Tražite li usluge stalnog sudskog tumača za engleski jezik ili vam je potreban konsekutivni prevoditelj, obratite nam se sa svim potrebnim detaljima i pripremite svu pomoćnu literaturu (ako je imate), poput teksta govora, prezentacija i sl.